Pracovné listy

 

Kliktnutím na názov pracovných listov si ich môžete stiahnuť.

 

Pracovné listy pre dyslektikov:

   Návšteva v meste.doc (205 kB)

Ako sa varí čaj.doc (230,5 kB)

  

 

Pracovné listy pre dysgrafikov:

 

Pracovné listy pre dysortografikov:

Chýbajúce dĺžne.doc (25 kB)
Správna slabika.doc (48 kB)
 

Pracovné listy pre dyskalkulikov:

Akú známku dostaneš.doc (245 kB)